środa, 7 stycznia 2009

I JESZCZE O KONKURSIE "BLOG ROKU"

I jeszcze o konkursie na bloga roku. Jest trochę osób chętnych wesprzeć mnie w udziale i zadeklarowały się wysłać SMSy. Wyjaśniam więc szczegółowo na czym polega ten etap. Zacznie się 13 stycznia, wtedy dowiem się na jaki numer oraz z jaką treścią trzeba wysłać wiadomość.

Oto wyciąg z regulaminu konkursu:


1. Głosowanie – nominowanie blogów 

1.1. W dniu 13.01.2008 o godzinie 15.00 rozpocznie się II etap Konkursu - głosowanie – nominowanie blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu oraz wyboru najlepszych Blogów Blogerów. Zakończy się on 22.01.2008 o godzinie 12.00 

1.2. Wszystkie blogi zgłoszone do udziału w Konkursie i nie wykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania zostaną poddane głosowaniu – nominowaniu do oceny przez Kapitułę Konkursu i wyborów najlepszych Blogów Blogerów. Nie oznacza to, iż blogi poddane głosowaniu nie mogą zostać usunięte z Konkursu w przypadku złamania zapisów Regulaminu. 

1.3 Każdy blogów biorących udział w Konkursie otrzyma unikalny numer przyznany po pozytywnej weryfikacji i przesłany w mailu potwierdzającym ją. Numer ten składać się będzie z litery – symbolu kategorii (A – J) oraz ciągu 1 – 5 cyfr odpowiadającemu kolejności potwierdzonego zgłoszenia bloga do Konkursu w wybranej kategorii. Numer ten będzie również wyświetlany na stronach serwisu Konkursowego obok adresu bloga. 

1.4 Głosowanie będzie polegać na wysłaniu SMS na numer, który zostanie podany do wiadomości w momencie rozpoczęciu tego etapu Konkursu. W treści SMS konieczne będzie podanie unikalnego numeru bloga, na który oddawany będzie głos. 

1.5 W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog. 

1.5.1 Po oddaniu głosu na dany blog, z danego numeru telefonu nie można zagłosować ponownie na ten sam blog. 

1.5.2 Po oddaniu głosu na dany blog z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi. 

1.6 W efekcie tego głosowania do kolejnego etapu Konkursu – oceny blogów przez Kapitułę Konkursu oraz głosowania - wyboru najlepszych Blogów Blogerów - przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów. W każdej z kategorii powstanie lista takich 10 blogów. 

2. Ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi zostanie wyświetlona w serwisie http://blogroku.pl za pomocą specjalnych oznaczeń graficznych, według następujących zasad: 
Jeżeli blog otrzyma od 1 do 5 głosów – 1 oznaczenie 
Jeżeli blog otrzyma od 6 do 50 głosów – 2 oznaczenia 
Jeżeli blog otrzyma od 51 do 250 głosów – 3 oznaczenia 
Jeżeli blog otrzyma od 251 do 1000 głosów – 4 oznaczenia 
Jeżeli blog otrzyma od 1001 do 5000 głosów – 5 oznaczeń. 

Rankingi blogów oraz ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi będą aktualizowane 2 razy w ciągu 24 godzin, o godz. 0.00 oraz 12.00. 

3. Koszt SMS –owego głosu to 1,22 brutto ( 1 zł + 22% VAT ). 

4. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu. 

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad głosowania Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego bloga z Konkursu. 

6. Organizator w żadnym razie nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysłanych SMSów, także w przypadku wykluczenia danego bloga z Konkursu z powodów określonych w Regulaminie.


Właściwie to nagrody mnie mniej interesują, ale przeczytałam o losach zwycięzców i być może chociaż przejście do następnego etapu pomogłoby mi w wydaniu bloga w postaci książkowej, o których zamiarach już dawno temu pisałam. Mam nadzieję Drodzy Czytelnicy, że poświęcicie mi 1,22 zł i chwilę czasu, ja ze swojej strony obiecuję nie odpuszczać zapisywania mojej toskańskiej, dzisiaj deszczowej, codzienności. Jeśli jeszcze kogoś namówicie do pomocy, to tylko zwiększycie szansę tego bloga na III etap.

Tak więc 13 stycznia mam nadzieję podać wszystkie potrzebne namiary, reszta w Waszych rękach i telefonach!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz